<div align="center"> <h1>Towarzystwo Sportowe Iron Man</h1> <h3>Oficjalna strona T.S. Iron Man - materia&sup3;y dotycz&plusmn;ce dzia&sup3;alno&para;ci.</h3> <p>iron man, towarzystwo sportowe, sport, zawody, turnieje, organizacja, imprezy sportowe, thriatlon, gogolin</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.tsironman.punkt.pl" rel="nofollow">http://www.tsironman.punkt.pl</a></p> </div>